2017

Plan pracy – najważniejsze przedsięwzięcia w 2017 roku:

 1. Staranie się o zmianę lokalu
 2. Gromadzenie materiałów z terenu gminy (o poszczególnych sołectwach wchodzących
  w skład gminy Milówka) i opracowanie ich jako zbiory specjalne
 3. Kontynuacja komputerowego katalogowania książek
 4. Wzbogacanie księgozbioru Biblioteki w nowości wydawnicze:

– zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem propozycji czytelników,

– zakup nowych lektur w porozumieniu ze szkołami

 1. Współpraca ze środowiskiem:

– współpraca ze szkołami podstawowymi z terenu gminy, szkołą średnią i przedszkolem

– współpraca z Milowieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”

– współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Współpraca ma na celu:

 • inspirowanie zainteresowań uczniów działalnością biblioteki, działalnością kulturalną, promocją
  i czytelnictwem – lekcje biblioteczne itp.
 • współpraca z tymi placówkami będzie pomocna przy organizowaniu różnego rodzaju konkursów, imprez, zajęć bibliotecznych i spotkań
 1. Prace kulturalno-oświatowe:
 • marzec – „Ustami Malowane” – Wystawa Malarstwa autorstwa Mikołaja Kastelika
 • wrzesień – udział w ogólnopolskiej akcji „NARODOWEGO CZYTANIA” – 2.09.2017r.
 • październik – „Przedszkolak w Bibliotece” – lekcje biblioteczne w dniach 24-27. 10.2018r. pod hasłami „Wychowanie przez czytanie” i „Z książką w świat wartości”.
 • grudzień- „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” – 3. 12. 2017r. – wizyta dzieci ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”
  w Milówce – lekcja biblioteczna.
 • grudzień- „Święty Mikołaj w Bibliotece” – 6.12.2018r. – wizyta dzieci ze Szkoły podstawowej w Milówce – lekcja biblioteczna