Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU I PRZECHOWYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce, ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka.

Dane kontaktowe Administratora: biblioteka.milowka@gmail.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: arkadiuszgawel@wp.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Milówce, ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania usługi. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora Danych Osobowych.