Grudzień 2017

Książki zakupiono ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w ramach Programu Wieloletniego “NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”.
Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Zapraszamy