O bibliotece

OKRUCHY  HISTORII

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce została powołana na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w marcu 1948 r. Niestety materiały źródłowe dotyczące tego okresu znajdujące się w żywieckim archiwum zostały bezpowrotnie zniszczone przez powódź w 1975 roku.

Dlatego ustalenie okoliczności i faktów związanych z powstaniem Biblioteki opieramy na podstawie oświadczenia Marii Ginter córki Feliksa Koczura, (zam. Milówka, ul. Tysiąclecia 99), złożonego na piśmie w Urzędzie Gminy w Milówce w dniu 19 marca 1987r.
i  własnoręcznie podpisanego w obecności Marii Kubica, Kierownika Referatu działającego
z up. Naczelnika Gminy Milówka.

Data powstania Biblioteki pokrywa się z datą podpisania książki inwentarzowej przez ówczesnego Wójta Gminy Milówka Feliksa Koczura.

Zapis w Kronice Gminy Milówka również potwierdza tą datę. Dowiadujemy się także, że pierwszą bibliotekarką była siostra Marii Ginter, córka Feliksa Koczura – Janina Koczur. Pierwszy zapis w książce inwentarzowej z dnia 10 marca 1948 roku został przez nią sporządzony.

Na podstawie informacji z Kroniki Gminy dowiadujemy się, że na terenie Milówki już przed II wojną światową czynna była Biblioteka. Działała przy Kole Towarzystwa Szkoły Ludowej założonego w 1895 roku. Nie ma wzmianki gdzie miała swoją siedzibę ale jest informacja, że na stanie w roku 1927 miała 468 tomów, w 1936 już 733 tomy. Z kroniki dowiadujemy się również, że w 1968 roku nosiła nazwę Biblioteki Gromadzkiej i mieściła się w budynku pożydowskim (obecnie poczta przy ul. Jana Kazimierza 105). Później przeniesiona została do budynku Urzędu Gminy, gdzie przenoszono ją  co najmniej trzy razy z parteru na piętro
i odwrotnie. W 1972 roku zostaje przeniesiona kolejny raz, tym razem na ul. Grunwaldzką
8 do prywatnego budynku po starym Przedszkolu, którego właścicielem była Julia Syc
z Makowa, a zamieszkiwała go (do momentu przeniesienia przedszkola do budynku drewnianego przy ul. Dworcowej) Pani Sieniawska osoba blisko spokrewniona z właścicielką budynku.

Od 1973 r. nosiła nazwę Biblioteki Publicznej.  W latach 1987-1995 Biblioteka Publiczna posiadała Filie biblioteczne w Kamesznicy, Lalikach, Nieledwi, później również w  Szarem. Wskutek zmian politycznych w kraju w 1992 r. władze oddano w ręce samorządów terytorialnych. W Gminie Milówka Uchwałą z dnia 26 maja 1995 roku, zawieszono działalność Filii, a księgozbiór  polecono przekazać do bibliotek szkolnych na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej. Z dniem 31 marca 1998 r. zostały całkowicie zlikwidowane.

W 1996 roku po sprzedaży budynku panu Józefowi Grzegorzek bibliotekę przeniesiono do budynku pożydowskiego, którego administratorem był Urząd Gminy Milówka, lokal przy ul. Jana Kazimierza 121 (obecnie biuro notarialne)  .

Po utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce w roku 1996 biblioteka wchodzi
w skład GOK-u z dniem 27.06.1997r. i zmienia swoją siedzibę na lokal przy ul. Jagiellońskiej 4.
Jako samodzielna jednostka organizacyjna ponownie zaczyna działać w formie instytucji kultury dopiero od 1 stycznia 2005 roku.( Utworzona Uchwałą Rady Gminy Milówka z dn. 3.12.2004r.).
Uchwałą Rady Gminy z dn. 28.07.2011 roku zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej 1, przyjmując nazwę – Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce. Nowy budynek to siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce.

Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na parterze w którym mieści  się wypożyczalnia.
Z kolei na I piętrze czytelnia. W czytelni organizowane są wystawy i lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci w okresie ferii i wakacji. Ma swoje spotkania również Dyskusyjny Klub Miłośników Książki.

Kierownicy i Dyrektorzy biblioteki na przestrzeni lat:

Kierownik Janina Koczur                    10.03.1948 – 1953 r.

Kierownik Stanisława Jasek               1954  –1955 r.

Kierownik Maria Weber                    1955 – 31.05.1956 r.

Kierownik Janina Fułat                       01.06.1956 – 31.03.1991 r.

p.o. Kierownik Anna Franosz             01.04.1991-31.11.1991 r.

Dyrektor Anna Sander                       01.12.1991- 31.08.2016 r.

Dyrektor Anna Dziergas                    01.09.2016 – do nadal