Regulamin korzystania z czytelni

Regulamin korzystania z Czytelni

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy obywatele po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
 3. Z księgozbioru Czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu.
 4. Czytelnia gromadzi księgozbiór, w skład którego wchodzą szczególnie wartościowe wydawnictwa: encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, opracowania z różnych dziedzin wiedzy.
 5. Czytelników korzystających z czytelni obowiązuje:
 6. Zapoznanie się z zawartością katalogu alfabetycznego i systematycznego
 7. Zamówienie u dyżurującego bibliotekarza potrzebnych materiałów bibliotecznych
 8. Odpowiedzialne obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi
 9. Całkowity zakaz samodzielnego zabierania z półek książek
 10. Zachowanie ciszy
 11. Zakaz używania telefonów komórkowych i prowadzenia rozmów telefonicznych
 12. Bezwzględny zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych przez Czytelnika
 13. W razie uszkodzenia udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia lub zapłacenia odszkodowania w wysokości dwukrotnej rzeczywistej    wartości materiałów bibliotecznych
 14. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich czytelników odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 15. Rozstrzyganie problemów nie uregulowanych postanowieniami niniejszego    regulaminu           należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.

Korzystanie z komputerów znajdujących się w Czytelni każdorazowo uwarunkowane jest zgodą dyżurującego bibliotekarza.

 1. W trakcie korzystania z komputerów uzywamy nosników elektronicznych będących wyłącznie własnością Biblioteki.
 2. Nie wolno korzystać z własnych płyt CD,DVD oraz dyskietek
 3. Rozstrzyganie problemów nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.