Rok 2019

XII Spotkanie

30 maja 2019 odbyło się drugie spotkanie z Władysławem Motyką w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce w Ramach Dyskusyjnego Klubu Miłośników Książki. Tym razem dotyczyło ono legionistów z Gminy Milówka zaprezentowanych w najnowszej publikacji „Wiara i wierność. Wkład Żywiecczyzny w czyn niepodległościowy 1914-1918.” Autor przedstawił także swój imponujący dorobek literacki, dziewięciu książek oraz licznych publikacji. Frekwencja dopisała i w spotkaniu wzięła udział liczna grupa uczestników. Na zwieńczenie posiadów wybrzmiała góralska przyśpiewka z czasów walk o niepodległość.

XI Spotkanie

Na kolejne XI już spotkanie z Dyskusyjnym Klubem Miłośników Książki zaproszenie przyjął Pan Motyka Władysław autor dziesięciu książek o tematyce regionalnej w tym m.in. „Józef Szczotka (1893 – 1965) – piewca góralszczyzny”, „Beskidy i Tatry straż góralskiej watry” czy „Wiara i wierność”.

Tematem przewodnim spotkania była postać Józefa Szczotki, milowskiego gazdy. Prelekcja autora przeplatana była śpiewkami i górolskimi godkami. Żywe spotkanie wywołało u zebranych wiele wspomnień związanych z tym, jak to kiedyś bywało w Milówce.

X Spotkanie   

20 marca odbyło się X spotkanie w Klubie Miłośników Książki. Tym razem zaproszenie przyjął ksiądz Andrzej Wołpiuch, który 20 lat temu właśnie w parafii milowickiej rozpoczął swoją posługę duszpasterską. (obecnie pracuje w Kielcach.)

Licznie zgromadzonemu gronu czytelników ks. Andrzej zarekomendował lekturę trzech książek. Pierwsza z nich, autorstwa Tomasza Terlikowskiego, nosi tytuł „Maksymilian M. Kolbe. Biografia świętego męczennika”.

Znany publicysta próbuje w niej odpowiedzieć na pytanie jakim człowiekiem był ten prosty zakonnik, bada jego fascynujące życie, pełne pasji i zaangażowania społecznego.

Szczególną uwagę zwraca na wizjonerstwo twórcy Rycerza Niepokalanej, który dzięki nowatorskiemu podejściu do środków masowego przekazu w dziele ewangelizacji, zbudował pierwsze wielkie imperium medialne W Polsce.

To obszerna, bo licząca ponad 600 stron biografia, oparta na wielu dokumentach, listach, relacjach świadków, odkrywa nowe, nieznane oblicza wielkiego polskiego świętego, męczennika z Auschwitz. Jest też prośbę zrozumienia człowieka, którego Zycie było niezwykłym świadectwem wierności najważniejszemu z przykazań, przykazaniu miłości bliźniego.

Polecając lekturę biografii ojca Maksymiliana, ks. Andrzej zachęcił również zebranych do zapoznania się z inną książką Tomasza Terlikowskiego pt. „Wenanty Katarzyniec – Polski Szarbel”. Jest to biografia krótkiego (31 lat) życia franciszkanina, zakonnika i kapłana, który pomógł stworzyć ojcu Kolbe katolickie imperium medialne.

Ojciec Wenanty zapewniał swoich współbraci że najwięcej uczyni …po śmierci. Wielu świadków potwierdza, ze zakonnik skutecznie pomaga rozwiązywać wiele trudnych spraw. Ks. Andrzej polecił broszurkę „Nowenna za wstawiennictwem sługi bożego Wanentego Katarzyńca”, którą warto odmawiać szczególnie w sytuacjach trudności finansowych, braku pracy, poszukiwaniu dobrej żony lub męża czy dolegliwości zdrowotnych.

Trzecią lekturą poleconą miłośnikom książek była biografia błogosławionej Chiary Badano (1971-1990.) Autorka, M. Magrini, jest współpostulatorką procesu kanonizacyjnego Chiary. Była to młoda, inteligentna, ładna, wysportowana dziewczyna, która dotknięta chorobą nowotworową nie załamuje się, nie poddaje, promienieje radością, spokojem, służy pomocą i wsparciem tym, którzy są blisko niej. Nie traci wiary, a wręcz swoją nieuleczalną chorobę przyjmuje jako dar, mówiąc „Jeśli ty Jezu tego chcesz, to ja też chcę”. 25 września 2010 roku Kościół ogłosił ją błogosławioną. Jej choroba to świadoma wędrówka z Jezusem ku prawdziwemu życiu-jak mówi tytuł biografii Chiary Badeno – „Ze świata ku światłu”.

W drugiej części spotkania uczestnicy KMK wysłuchali ciekawych relacji i obejrzeli liczne zdjęcia z uczestnictwa ks. Andrzeja w Światowych Dniach Młodzieży, począwszy od tych organizowanych w Częstochowie po Kraków i Panamę.

O swoich niezapomnianych przeżyciach, zawartych znajomościach i przyjaźniach z młodymi ludźmi z różnych stron świata, ks. Andrzej mówił z humorem i właściwą sobie swadą. Barwna relacja przybliżyła żywo  zainteresowanym słuchającym, niezwykłą atmosferę radości, entuzjazmu i życzliwości towarzyszącą Światowym Dniom Młodzieży.

Kolejny raz miło i sympatycznie  przy  ciastku i kawie spędziliśmy marcowe spotkanie z książką.

IX Spotkanie

 W lutym na spotkanie z czytelnikami zaproszona została Barbara Rosiek – etnograf Muzeum Miejskiego w Żywcu.

Spotkanie poświęcone było różnym formom przekazu informacji: publikacjom książkowym; tekstom internetowym; źródłom ikonograficznym, jak zdjęcia, obrazy, polichromie; obiektom materialnym typu kościoły, budynki mieszkalne, różnym artefaktom kulturowym; przejawom kultury społecznej, obrzędom, zwyczajom, tradycjom dorocznym; ludowej twórczości plastycznej; znakom czy symbolom. Umiejętność odczytywania informacji zawartych w powyższych formach bardzo poszerza możliwości poznawcze.

Wiele uwagi prelegentka zwróciła na publikacje źródłowe dotyczące historii i tradycji kulturowych regionu żywieckiego. Zaprezentowała Dziejopis żywiecki autorstwa Andrzeja Komonieckiego, którego rękopisy znajdują się w Muzeum Miejskim w Żywcu. Przybliżyła pracę nad swoimi książkami mówiącymi o znanych żywieckich twórcach ludowych. Jako autorka i redaktorka książek zwróciła uwagę na kwestie językowe – potrzebę zachowania oryginalnych wypowiedzi oddających charakter osobowości oraz opisywanych sytuacji, dylematy związane z zachowaniem wypowiedzi gwarowych, poszanowanie sposobu wypowiedzi różnych autorów oraz umiejętność łączenia różnorodnych tekstów w spójną całość. Zwróciła uwagę na znaczenie słowa (mówionego i pisanego) posiłkując się przysłowiami (nie chlastaj jęzorem; wypluj to słowo; odpukaj w niemalowane; nie rzucaj słów na wiatr). Wskazała na kreacyjną moc słowa w powinszowaniach noworocznych oraz w codzienności. Zachęcając do uważności przy używaniu słów zaprezentowała książkę Słowo jako energia autorstwa dr Ewy Danuty Białek. Podkreślała, że każde słowo niesie przekaz treści, wibracji dźwięku oraz towarzyszących mu emocji. Ponieważ oddziałuje ono zarówno na autora jak i na odbiorcę, należy zachować świadomość odpowiedzialności za własne słowa i myśli.

Druga część spotkania związana była z podróżami prelegentki do Azji (Indie, Nepal, Butan, Sri Lanka).  Z podróżowaniem, które pozwala poznawać nowe, odmienne (pozornie) od naszej kultury miejsca, a przez to poznawać siebie. Odkrywać swoją uważność, cierpliwość, akceptację, duchową jedność ludzkości czy współistnienie z naturą oraz własne potrzeby w zakresie mieć i być. Znamiennym stało się dla niej przesłanie płynące z Bhutanu kraju, którego rozwój mierzy się poziomem szczęścia obywateli, a nie produktem ekonomicznym. Poszukujmy równowagi pomiędzy korzyściami płynącymi z rozwoju cywilizacyjnego, a zachowaniem środowiska naturalnego i trwaniem kulturowych wartości.

Z uwagi na to, że spotkanie odbyło się w dniu 28 lutego, czyli w tłusty czwartek, oprócz dobrej kawy, tradycyjnie na stolach nie zabrakło pączków i faworków.

VIII Spotkanie

31 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Książki. Tym razem motywem przewodnim dyskusji był temat: Jak zmienia się rzeczywistość wokół nas i jak my się w związku z tym zmieniamy. Słuchaliśmy wybranych fragmentów utworów, które obrazują problem. To ważne chwile, kiedy zastanawiamy się nad życiem, dokonujemy analizy otaczającego świata. Nasze zebrania są spotkaniami dobrych znajomych, nic więc dziwnego, że rozmowom towarzyszy przyjazna atmosfera. W związku z tym, że było to pierwsze spotkanie Klubu w 2019 roku wszyscy podzielili się opłatkiem, złożyli noworoczne życzenia  i zaplanowali tematy kolejnych spotkań.

Spotkanie przy kawie i dobrym ciastku prowadziła polonistka Katarzyna Słowik.