2018

Plan pracy – najważniejsze przedsięwzięcia w 2018 roku:

 1. Staranie się o zmianę lokalu
 2. Gromadzenie materiałów z terenu gminy (o poszczególnych sołectwach wchodzących
  w skład gminy Milówka) i opracowanie ich jako zbiory specjalne
 3. Kontynuacja komputerowego katalogowania książek
 4. Wzbogacanie księgozbioru Biblioteki w nowości wydawnicze:

– zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem propozycji czytelników,

– zakup nowych lektur w porozumieniu ze szkołami

 1. Współpraca ze środowiskiem:

– współpraca ze szkołami podstawowymi z terenu gminy, szkołą średnią i przedszkolem

– współpraca z Milowieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”

– współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Współpraca ma na celu:

 • inspirowanie zainteresowań uczniów działalnością biblioteki, działalnością kulturalną, promocją
  i czytelnictwem – lekcje biblioteczne itp.
 • współpraca z tymi placówkami będzie pomocna przy organizowaniu różnego rodzaju konkursów, imprez, zajęć bibliotecznych i spotkań
 1. Prace kulturalno-oświatowe:
 • luty – założenie „Dyskusyjnego Klub Miłośników Książki” (spotkania w czytelni 1 raz
  w miesiącu)
 • luty – „Ferie w Bibliotece” (głośne czytanie, gry edukacyjne, wyświetlanie filmów edukacyjnych, konkursy)
 • marzec – „Twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego” – wystawa książkowa + gazetka
 • kwiecień – lekcja biblioteczna pod hasłem „Jestem Polakiem, małym patriotą” dla przedszkolaków
  (gr. 5-6 lat), czytanie polskich legend, konkurs plastyczny „Poznajemy Polskę”
 • kwiecień – lekcja biblioteczna pod hasłem „Jak powstaje książka” dla dzieci ze SP w Milówce
  I. i kl. VI. W ramach lekcji będzie samodzielne napisanie, zilustrowanie i wykonanie książki.
 • kwiecień – 23 kwietnia – „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”. Spotkanie autorskie
  z Karoliną Urbaniec mieszkanką Żywiecczyzny – promocja książki „Wybrana przez księżyc”.
  W spotkaniu wezmą udział uczniowie kl. VI SP oraz członkowie Klubu Miłośników Książki.
  W czytelni wystawa książkowa i gazetka.
 • maj – Gazetka „11 Rocznica Śmierci Ireny Sendler ” Sprawiedliwej Wśród Narodów            Świata.
  maj – lekcja biblioteczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn. „Czytanie łączy pokolenia”.
  W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • maj – 8 maj „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”. Spotkanie z czytelnikami.
 • czerwiec – „Dzień Dziecka”. Włączenie się w współorganizację imprezy z UG i GOK w Milówce.
 • czerwiec – ogłoszenie konkursu na najlepszego czytelnika wakacji pn. „Lato z książką”.
  Rozstrzygnięcie konkursu pod koniec miesiąca września.
 • lipiec – sierpień „Wakacje z Biblioteką” – zajęcia dla dzieci
  ( I edycja w dn. 23-27 lipca, II edycja w dn.  13-14 i 16-17 sierpnia)
 • wrzesień – udział w ogólnopolskiej akcji „NARODOWE CZYTANIE”
 • wrzesień – październik (w czytelni) – wystawa książkowa „95 Rocznica Urodzin Zbigniewa Herberta”.
 • wrzesień – październik – wystawa książkowa i gazetka z okazji „140 Urodzin Janusza Korczaka”.
 • listopad – (w bibliotece) gazetka z okazji „75 Rocznicy Śmierci Władysława Sikorskiego”.
  Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Premiera  Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.
 • listopad – (w bibliotece) wystawa i gazetka z okazji „100 Rocznica Odzyskania Niepodległości”.
 • grudzień – Mikołajki – „Wizyta Św. Mikołaja w Bibliotece”. Lekcja biblioteczna dla klas I SP połączona z głośnym czytaniem, wyświetlaniem filmów, zajęciami plastycznymi.